Sage ERP

Sage ERP

 

System FORTE  to rozwiązanie klasy ERP do zarządzania średnim lub większym przedsiębiorstwem, umożliwiające osiąganie trwałych i wymiernych korzyści biznesowych.

 

Wspiera zarządzanie strategicznymi obszarami i procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Przyczynia się do wzrostu efektywności oraz optymalizacji kosztów jego funkcjonowania. Natychmiastowy dostęp do wiarygodnej i spójnej informacji zarządczej, pozwala elastycznie reagować na zmiany rynkowe, wpływa na zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz obniża ogólne ryzyko prowadzenia działalności.

 • Finanse i Księgowość Finanse i Księgowość Zapytaj o cenę

  Moduł obsługuje księgowość finansową przedsiębiorstw, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont.  Zobacz więcej

  Wyślij zapytanie

 • Planowanie Płynności Finansowej Planowanie Płynności Finansowej Zapytaj o cenę

  Moduł wspiera zarządzanie płynnością finansową, pozwala przewidzieć ewentualne nadwyżki i ograniczyć ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych.  Zobacz więcej

  Wyślij zapytanie

 • Administracja Administracja Zapytaj o cenę

  Bazowy moduł systemowy, umożliwia ewidencję wszystkich użytkowników systemu oraz nadanie im praw w różnych zakresach i konfiguracjach. Stanowi centralne miejsce zarządzania systemem m.in.: przechowuje informacje o posiadanych licencjach w ramach systemu.  Zobacz więcej

  Wyślij zapytanie

 • Repozytorium Dokumentów Repozytorium Dokumentów Zapytaj o cenę

  Bazowy moduł systemowy, stanowi jedno wiarygodne źródło wiedzy i zarazem archiwum dokumentów, w którym zapisywane są dokumenty zarówno papierowe jak i elektroniczne. W ramach Repozytorium Dokumentów znajdują się moduły: e-Faktury oraz e-Deklaracje, które rozszerzają funkcjonalność Repozytorium.  Zobacz więcej

  Wyślij zapytanie

 • Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów Zapytaj o cenę

  Moduł pozwala na pełną automatyzację procesu obsługi kosztów rozliczanych w czasie. Jednorazowo wprowadzony dokument z planem rozliczenia jest księgowany w zdefiniowanych okresach co wpływa na zmniejszenie czasochłonności a w konsekwencji kosztów obsługi rozliczeń międzyokresowych, takich jak polisy ubezpieczeń majątkowych, prenumeraty, remonty generalne.  Zobacz więcej

  Wyślij zapytanie

 • Kasa Kasa Zapytaj o cenę

  Moduł pozwala na kompleksową obsługę operacji pieniężnych wyrażonych zarówno w złotych jak i walutach obcych.  Zobacz więcej

  Wyślij zapytanie

 • Środki Trwałe Środki Trwałe Zapytaj o cenę

  Wyślij zapytanie

 • Windykacja - Rozwiązanie Indywidualne Windykacja - Rozwiązanie Indywidualne Zapytaj o cenę

  Rozwiązanie Indywidualne -  służy do obsługi procesów windykacyjnych zachodzących w firmie, w szczególności o profilu handlowym lub usługowym.  Zobacz więcej

  Wyślij zapytanie

 • Obieg dokumentów Obieg dokumentów Zapytaj o cenę

  Rozwiązanie wspiera proces zarządzania dokumentami oraz informacją z nimi związaną w oparciu o procedury i standardy obowiązujące w przedsiębiorstwie.  Zobacz więcej

  Wyślij zapytanie

 • e-Deklaracje e-Deklaracje Zapytaj o cenę

  e-Deklaracje to bezpieczne i proste w obsłudze narzędzie do elektronicznego wysyłania deklaracji podatkowych PIT i VAT bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych do platformy Ministerstwa Finansów.  Zobacz więcej

  Wyślij zapytanie

 • Produkcja Produkcja Zapytaj o cenę

  Moduł dedykowany dla większych przedsiębiorstw i procesów produkcyjnych o wyższej złożoności. Wspiera nie tylko bieżące zarządzanie procesem produkcji, ale też udostępnia zaawansowane możliwości w zakresie kontrolingu i rozliczania produkcji między innymi poprzez integrację z obszarami finansowo-księgowymi i kadrowo-płacowymi.  Zobacz więcej

  Wyślij zapytanie

 • Kadry Kadry Zapytaj o cenę

  Moduł obejmuje całokształt zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową pracownika. Elementy procesu realizowane są poprzez zestaw czynności od zatrudnienia, obsługi ewidencji, rejestracji czasu pracy i nieobecności, po odejście pracownika i wyrejestrowanie z ewidencji ubezpieczeń. System pozwala na pełną ewidencję wynagrodzeń (umowy o pracę, cywilnoprawne) generowanie list płac, współpracuje z systemami bankowości elektronicznej* oraz umożliwia księgowanie dokumentów w dowolnej strukturze układu kosztów.  Zobacz więcej

  Wyślij zapytanie

 • e-Faktury e-Faktury Zapytaj o cenę

  Moduł umożliwia rejestrowanie informacji o podpisanych umowach na otrzymywanie faktur elektronicznych wraz z informacją o czasie ich obowiązywania. Na tej podstawie automatycznie podpowiadana jest właściwa forma wystawienia faktury. W systemie można również automatyczne podpisać i wysłać e-fakturę już w momencie jej wystawienia, bez konieczności wykonywania dodatkowych operacji.  Zobacz więcej

  Wyślij zapytanie

 • Handel Handel Zapytaj o cenę

  Handel jest modułem pozwalającym na kompleksową obsługę obrotu towarowego. Elementami procesu są m.in. zakupy, gospodarka magazynowa, fakturowanie. Na każdym etapie procesu, począwszy od zamówienia obcego do wydania - system wyposażony jest w zestaw różnorodnych raportów i analiz wspomagających podejmowanie decyzji przez użytkownika.  Zobacz więcej

  Wyślij zapytanie

Ankieta

Skąd dowiedziałeś się o naszym sklepie?

Zaloguj się, aby głosować

Symfonia zadzwoń

Pobierz Demo