Nowa oferta usługi abonamentowej Forte Linia

Nowa oferta usługi abonamentowej Forte Linia

Forte Linia

Uprzejmie informujemy, że z dniem 6 maja br. oferta Systemu Zarządzania Forte zostaje rozszerzona o usługę Forte Linia, która będzie wsparciem technicznym w bieżącej pracy z programem.
 
W ramach usługi Klient będzie miał prawo do konsultacji telefonicznych lub mailowych, związanych z oprogramowaniem z Grupy Modułów Podstawowych (Finanse i Księgowość, Handel, Kadry i Płace, Produkcja, Środki Trwałe).
 
Zakres konsultacji obejmie:

• obsługę standardowych procesów i funkcjonalności aplikacji, której dotyczy usługa;

• doraźną pomoc w parametryzacji systemu;

• zakładanie firmy;

• aktywację baz danych.

Maksymalny czas konsultacji telefonicznej wyniesie 30 minut.

 

Usługa nie obejmuje:

• Konsultacji prawnych

• Konsultacji zdalnych 

• Instalacji oprogramowania

• Aktualizacji oprogramowania

• Wykonywania oraz odtwarzania kopii bezpieczeństwa

• Konfiguracji i dostosowania ustawień aplikacji do specyfiki działalności klienta

• Obsługi problemów związanych z środowiskiem systemowym

• Replikacji danych do wspólnej bazy

• Diagnozy i naprawy bazy danych

Data dodania: 2013-04-29 10:44:56