Bezpłatny patch Symfonia Produkcja 2013.1b

 Jest już dostępny bezpłatny patch programu Symfonia Produkcja 2013.1b. 

Zmiany w ramach wydania:

 • Możliwość uruchamiania rozwiązań zewnętrznych

 • Usprawnienia tworzenia Planu produkcyjnego na podstawie zamówień z Handlu

 • Zbiorcze rozpisywanie pozycji na planie produkcyjnym

 • Parametry planów produkcyjnych: Wyłącz podgląd stanów przy planowaniu i Wyłącz podgląd ilości w toku przy planowaniu

 • Nowy raport wydruku na planie produkcyjnym: Półprodukty – bilans

 • Parametr zleceń produkcyjnych: Wyłącz aktualizację cen dostawy przy zamykaniu zlecenia

 • Atrybuty dodatkowe zleceń

 • Definiowanie „Gniazda produkcyjne” oraz „Maszyny” na technologii

 • Statystyka zlecenia produkcyjnego

 • Usprawnienia na kartach technologicznych

Główne korzyści:

 • Możliwość dołączania własnych rozwiązań

 • Optymalizacja pracy z planami produkcyjnymi

 • Poprawa wydajności tworzenia dokumentów przesunięcia miedzy magazynami

 • Poprawa wydajności zamykania zleceń produkcyjnych

 • Poprawa stabilności pracy z programem

 • Poprawa ergonomii pracy ze słownikami

Uwaga!
Przed wykonaniem uaktualnienia programu do wersji 2013.1b należy zatwierdzić lub usunąć wszystkie plany produkcyjne o statusie: Niezatwierdzony. Podczas wykonywania procedury aktualizacji, plan o statusie „Niezatwierdzony” zostanie automatycznie anulowany, przez co nie będzie widoczny na liście planów.

Przypominamy, że wersje instalacyjne programów Symfonia Produkcja i Zarządzenie Produkcją Forte nie są publikowane na stronie dla klientów.

W celu pobrania Patch'a prosimy o kontakt z naszym działem handlowym pod numerem telefonu 22 999 1009

Data dodania: 2013-07-02 11:53:28