Symfonia Kadry i Płace 2014 jest już w sprzedaży

 

Symfonia Kadry i Płace 2014 jest już dostępna w sprzedaży!

 

Wydanie KDP 2014 jest wersja płatną i zawiera istotne dla wszystkich przedsiębiorców zmiany prawne wynikające z Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa weszła w życie z dniem 17 czerwca 2013r. i wprowadziła zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich pracowników dotyczących między innymi :

  • Wymiarów urlopów związanych z rodzicielstwem

  • Zasad wypłacania zasiłku macierzyńskiego.

Najistotniejsze zmiany:

  • Obsługa urlopów rodzicielskich

  • Rozszerzona obsługa praw autorskich o nowe zdarzenia i wzorce

  • Obsługa urlopu wypoczynkowego godzinowego

  • Zmiany ergonomiczne w raportach: Lista płac i Karta wynagrodzeń

  • Nowy atrybut dla elementów wynagrodzeń - prezentacja: godziny i minuty

  • Zmiany w algorytmie raportu - Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3

  • Inne zmiany ergonomiczne.

Data dodania: 2013-07-03 09:43:31