Forte 2013.1 czyli zmiany prawne w zakresie urlopów rodzicielskich i inne zmiany

Forte 2013.1 - zmiany prawne w zakresie urlopów rodzicielskich i inne zmiany

 

Informujemy, że udostępniona została nowa wersja Systemu Zarządzania Forte 2013.1. Aktualizacja dotyczy wszystkich modułów Forte w wyspecyfikowanym w dokumentacji zakresie, jednak tylko obszar Kadry i Płace Forte udostępniony jest jako wersja płatna, wymagająca zmiany kodu aktywacji.

W przypadku pozostałych modułów - aplikacje w wersji 2013.1 działają na numerach aktywacyjnych wersji 2013. Najistotniejsze zmiany w wersji obejmują:

  • Urlopy rodzicielskie

Zaimplementowane w KDF 2013.1 funkcjonalności umożliwiają ewidencję urlopów związanych z rodzicielstwem, rozliczanie zasiłku macierzyńskiego według obowiązujących zasad oraz obsługę wyrównania w przypadku rezygnacji z rocznego urlopu obejmującego urlop macierzyński, dodatkowy macierzyński i rodzicielski. 
Uwaga! Zmiany w aplikacji nie obejmują nowych wzorów wniosków, które zostaną uzupełnione w późniejszym terminie.

  • Rozszerzona obsługa praw autorskich o nowe zdarzenia i wzorce

  • Przelewy elektroniczne złotówkowe

System Zarządzania Forte został wzbogacony o kros-modułowy obszar funkcjonalny e-Przelewy, który umożliwia współpracę z systemami bankowymi: Alior Bank, BNP Paribas, BPH, PE-KAO, PKO, ING, BZ WBK, Raiffeisen Bank, BRE, BGŻ, Millennium, BOŚ i Getin Bank w ramach standardowej funkcjonalności. Dodatkowo moduł Repozytorium Dokumentów, zarządzający tym obszarem, jest otwarty na rozszerzanie współpracy z innymi bankami. W ramach obszaru e-Przelewy, zaimplementowano szereg zmian w module Administracyjnym i w Repozytorium Dokumentów, min. nowe uprawnienia, system akceptacji zleceń przelewów itp.
Uwaga! Prośba o zapoznanie się z dokumentem opisującym rekomendowane scenariusze pracy z wykorzystaniem funkcjonalności e-przelewów oraz konsekwencjami stosowania niezalecanych modeli pracy link.

  • Zmiany w zakresie wsparcia obsługi ulgi na złe długi cd.

Wersja Forte 2013.1 zawiera ponadto wszystkie zmiany ujęte w suplementach do wersji 2013, w tym:

  • Suplement2 do Forte 2013 ze zmianami w FKF w zakresie deklaracji z 10 maja 2013r.

  • Suplement Prawa Autorskie do Forte Kadry i Płace z 4 kwietnia 2013r.

  • Suplement1 do Forte 2013 ze zmianami w FKF i HMF w zakresie deklaracji i kontroli biznesowej z dnia 21 lutego 2013r., jak również zmiany prawne w zakresie:

  • Forte MZZ: Forte Delegacje Krajowe z 26 lutego 2013r.

Data dodania: 2013-07-17 22:36:43