Nowość w ofercie - Symfonia PRO

 

Managerowie firmy często oczekują szybkich i pewnych informacji na temat kondycji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa. Miarodajne, przejrzyście zaprezentowane zestawienia ułatwiają im podejmowanie decyzji sprzyjających rozwojowi firmy. Jednak przygotowanie z dnia na dzień raportów i analiz jest zadaniem niełatwym, a pokazanie ich w postaci atrakcyjnych wykresów pochłania dodatkowy czas.

W takich przypadkach nieocenioną pomocą jest Symfonia Pro – nowość w naszej ofercie.

System Symfonia Pro umożliwia łatwe tworzenie zestawień graficznych na podstawie informacji dostępnych w programach finansowych i handlowych Symfonii. Prezentacja wyników analiz w postaci wykresów oraz możliwość tworzenia własnych i dostosowania ich wyglądu zgodnie z indywidualnymi preferencjami, wspiera managerów w dokonywaniu analizy bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa. Dodatkowo tak przygotowane
zestawienia graficzne można wyeksportować do plików w wybranym formacie lub wysłać na adres email.
Dane prezentowane w postaci graficznej różnią się w zależności od programu. Ich zakres odzwierciedla potrzeby analityczne wynikające ze specyfiki danego obszaru.

 

 

Przykładowa lista gotowych graficznych zestawień:


   Symfonia Pro Finanse i Księgowość  – analiza obrotów na kontach księgowych w różnych ujęciach i z różnych perspektyw, analiza stanu rozrachunków, wiekowanie należności i zobowiązań, prezentacja zapisów na kontach księgowych oraz zestawień rejestrów VAT.

   Symfonia Pro Faktura – analiza sprzedaży w różnych ujęciach i z różnych perspektyw, analiza stanu należności i zobowiązań na dany dzień, w wybranym układzie.

   Symfonia Pro Mała Księgowość – szczegółowa analiza przychodów i kosztów, analiza sprzedaży i zakupów w różnych ujęciach, analiza obrotów z kontrahentami, analiza należności i zobowiązań.

   Symfonia Pro Handel – analiza sprzedaży oraz analiza zakupów w różnych ujęciach i z różnych perspektyw, analiza stanu należności i zobowiązań na dany dzień, w wybranym układzie.
System Symfonia Pro szybki dostęp do rzetelnych informacji

 

Data dodania: 2013-11-29 00:06:56