Forte 2014a ze zmianami prawnymi

System Zarządzania Forte 2014a

 

Informujemy, że udostępniona została nowa bezpłatna wersja Systemu Zarządzania Forte 2014.a ze zmianami prawnymi.

 

Zmiany obejmują:

Forte Finanse i Księgowość:

  Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego

  Ewidencja zakupu z samoopodatkowaniem VAT (złom, stal i odpady)

Forte Handel:

  Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego - wybór domyślnej daty wejścia do rejestru VAT

  Rozbudowa faktury zakupu o dwa rejestry VAT (złom, stal i odpady)

  Fiskalizacja - obsługa rabatów (urządzenia fiskalne)

  Zmiana sposobu fiskalizacji uproszczonej - parametry druku i zestawień

  Numer faktury zakupu na inwentaryzacji

Forte Kadry i Płace:

  Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-2, PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C

  Aktualizacja danych urzędów skarbowych

  Nowe kody świadczenia przerwy RSA

  Zmiany wyliczeń podstawy składek dla osób przebywających na urlopie wychowawczym

  Wzory wniosków związanych z rodzicielstwem

  Obsługa zmiany DPI

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2013-12-24 01:37:30